Socratische methode

Sinds 2008 is Vizea bezig Socratische gesprekken te voeren met jongeren op VMBO scholen, in buurthuizen en op regionale opleidingscentra (ROC’s) verspreid over het hele land. De socratische gesprekken zijn bedoeld om het cultureel/maatschappelijke debat breder te trekken naar een dialoog die gaat over vraagstukken rondom kernbegrippen als burgerschap en tolerantie. Het Socratisch Gesprek is gebaseerd op de werkwijze van Socrates, de beroemde filosoof en leermeester die wij kennen uit de dialogen van Plato. Socrates beweerde zelf niets te weten, maar ondergroef de stellingen van zijn gesprekpartners als zij wel beweerden wat men met concepten als bijvoorbeeld gerechtigheid bedoelt. De kerngedachte van het Socratische gesprek bestaat uit het voeren van een dialoog. Dat is iets heel anders dan bijvoorbeeld een vrijblijvende brainstorm of een discussie waarin je elkaar probeert te overtuigen. Het vereist bijvoorbeeld dat deelnemers hun persoonlijke overtuigingen (even) loslaten en meedenken met de anderen om heersende meningen, ervaringen, normen en waarden op hun waarde te schatten. Tijdens de gesprekken worden thema’s zoals beeldvorming, godsdienstvrijheid en burgerschap aan bod.

 

De school is bij uitstek de plek waar de socratische gesprekken plaats kunnen vinden. Het is het een ontmoetingsplek voor jongeren waar zij in aanraking komen met elkaars sociale, culturele en religieuze normen en waarden en jongeren worstelen hoe hiermee om te gaan. Het is essentieel om deze gevoelige kwesties in deze levensfase te bespreken. Waar kunnen zij dat beter doen dan in de omgeving waarin zij gewend zijn om ideeën te vormen en te ontwikkelen? De natuurlijke leeromgeving en de vertrouwelijke ambiance van de school, maken het klaslokaal de ideale locatie om de socratische gesprekken te houden. Onlangs was stadsdeelvoorzitter van Amsterdam West, Martien Kuitenbrouwer, aanwezig bij een Socratische les van Vizea bij het ROC:

 

Lees hier een verslag over deze socratische les: http://www.west.amsterdam.nl/diversen/nieuws/algemeen-nieuws/nieuws-veiligheid/socratische-les-roc/

 

Meer algemene informatie over de Socratische methode kunt u vinden op deze website: http://www.socratischemethode.nl/