Onderzoek Radicaal (on)zichtbaar

In maart 2013 is de onderzoeksrapportage over het verkennend onderzoek naar omvang, kenmerken en oorzaken van mogelijke radicalisering onder Amsterdamse moslima’s uitgebracht. Dit onderzoek is uitgevoerd door Vizea in opdracht van de Informatie Huishouding (IHH) van de Dienst Openbare Orde & Veiligheid van de Gemeente Amsterdam. De gemeenste heeft de opdracht gegeven omdat zij te weinig zicht heeft op moslima’s die kampen met problemen die hen vatbaar maken voor radicalisering. Omdat het een lastig te benaderen doelgroep betreft is Vizea gevraagd om dit onderzoek uit te voeren en daarbij gebruik te maken van haar specifieke netwerk en contacten.

 

Opvallend aan het onderzoek is de manier waarop het kwantitatief onderzoek is uitgevoerd. Voor dit gedeelte is gebruik gemaakt van narratieve biografische interviews. Bij deze methode wordt aan de respondente gevraagd om zelf het verhaal van haar leven te vertellen. Hierdoor ontstaan volledige verhalen waarin respondenten, voor hen belangrijke details, openbaren. Er komt met deze methode veel meer informatie naar boven dan normaliter met (semi-gestructureerde) interviews.

 

Ondanks dat met dit onderzoek niet met zekerheid kan worden vastgesteld wat het aantal radicale moslima’s in Amsterdam is, zijn er zeker een aantal belangrijke resultaten en conclusies te benoemen. Uit de het kwantitatieve gedeelte (vragenlijsten) kwam naar voren dat de volgende onderwerpen in grote mate aanwezig zijn bij de respondenten:

 • Onrechtvaardigheid      
 • Bedreiging          
 • Ideologische referentiekader   
 • Superioriteitsgevoel

 

Uit de kwantitatieve onderzoeksgegevens (narratieve biografische interviews) komt naar voren dat de dames onder enorme psychische druk leven of leefden. Zij zijn vaak kwetsbaar en emotioneel geïsoleerd en voelen zich aan hun lot overgelaten. Naar aanleiding van deze onderzoeksgegevens heeft Vizea een aantal aanbevelingen gedaan:

 • Ondersteun de behoefte om vorm te geven aan zingeving: emanciperende werking;
 • Opvoedingsondersteuning bij problematische gezinssituaties: constructieve communicatie;
 • Aandacht voor identiteitsontwikkeling en burgerschap: regie op eigen toekomst in Nederland;
 • Aandacht voor sociale kwetsbaarheid en isolement: risico op verslaving, ronseling, jihad en seksueel geweld;
 • Verbeter signaleringsvermogen professionals: effect van beeldvorming;
 • Aansluiting reguliere hulpverlening: expertiseontwikkeling culturele en religieuze dynamiek;
 • Publiek debat: niet belediging maar delegitimatie van autoriteiten vormt een risico;
 • Versterking religieuze infrastructuur: veilige religieuze socialisatie.

Hier kunt u het onderzoek vinden: Eindrapport radicaal (on)zichtbaar