Droomhuis, multicultureel huis met een islamitisch karakter

Het Droomhuis van zorgorganisatie ’s Heeren Loo heeft in de zomer van 2012 haar deuren geopend. Het Droomhuis is het eerste woonhuis voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking waarbij de zorg zich richt op de vraag vanuit de multiculturele samenleving en waarbij specifieke aandacht is voor de islamitische waarden en normen.

 

In de aanloop naar de opening van het droomhuis heeft Vizea in opdracht van ’s Heeren Loo  verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd. Met deze bijeenkomsten is ruchtbaarheid gegeven aan het bestaan van het Droomhuis onder verschillende islamitische doelgroepen. Vizea heeft hiervoor haar uitgebreide netwerk ingezet.

 

Inmiddels hebben de eerste cliënten hebben hun intrek genomen en zijn de medewerkers  enthousiast aan de slag gegaan. In de opstartperiode is Vizea vanuit beleidsadvies en coaching betrokken bij het Droomhuis.

 

Meer informatie over het droomhuis kunt u vinden op de website van ’s Heeren Loo