Projecten

Startbijeenkomst Moskeeënnetwerk Stadsdeel West

 

Op donderdag 23 mei 2013 heeft de startbijeenkomst van het moskeeënnetwerk in Stadsdeel West van Amsterdam plaatsgevonden. Vizea heeft in samenwerking met Refresh events deze startbijeenkomst georganiseerd en de verschillende partijen bij elkaar gebracht. Meer

 

Socratische methode

 

Sinds 2008 is Vizea bezig Socratische gesprekken te voeren met jongeren op VMBO scholen, in buurthuizen en op regionale opleidingscentra (ROC’s) verspreid over het hele land. De socratische gesprekken zijn bedoeld om het cultureel/maatschappelijke debat breder te trekken naar een dialoog die gaat over vraagstukken rondom kernbegrippen als burgerschap en tolerantie. Meer

 

Droomhuis, multicultureel huis met een islamitisch karakter

 

Het Droomhuis van zorgorganisatie ’s Heeren Loo heeft in de zomer van 2012 haar deuren geopend. Het Droomhuis is het eerste woonhuis voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking waarbij de zorg zich richt op de vraag vanuit de multiculturele samenleving en waarbij specifieke aandacht is voor de islamitische waarden en normen. Meer

 

Onderzoek Radicaal (On)zichtbaar

 

In maart 2012 is de onderzoeksrapportage over het verkennend onderzoek naar omvang, kenmerken en oorzaken van mogelijke radicalisering onder Amsterdamse moslima’s uitgebracht. Meer