Over Vizea

Vizea ondersteunt overheden en maatschappelijke organisaties en draagt bij aan het oplossen van complexe sociale en culturele vraagstukken. Vizea treedt onafhankelijk en daadkrachtig op en is in staat duurzame veranderingsprocessen op gang te brengen en te stimuleren binnen diverse gemeenschappen.

We werken betrokken en sturen aan op autonomie van onze opdrachtgevers.

Vizea is betrokken en heeft aandacht voor het eigen verhaal van de opdrachtgever en de leervraag. We streven naar positieve verandering en formuleren samen met de opdrachtgever hoe we de leervraag om gaan zetten in een duurzaam resultaat.  We sturen aan op een dusdanig resultaat zodat de opdrachtgever zelf in staat is om de gewenste verandering door te voeren.

 

Adviseren is helpen bij veranderen. Veranderen is leren. Adviseren is helpen bij leren.